Naşterea Domnului – mesaj de pace sufletească

de Ioan Vlad

Marele Praznic al Crăciunului ne umple inima de bucurie, prin soliile pe care le aduce. Firea întreagă se înveşmântează în haina imaculată a zăpezii, iar colindele străbune ne îmbracă sufletul în hlamidă luminoasă la vederea chipului strălucitor, senin şi vesel al Pruncului Divin. Căci prin El, Pruncul Iisus, a răsărit Lumina cunoştinţei despre Dumnezeu cel adevărat, ne-a zâmbit soarele iubirii şi al dreptăţii, care a venit la noi, din a cerului înălţime, să ia asupra sa sarcina sfântă a eliberării omului din blestemul păcatului.

S-a coborât, ca noi să ne urcăm la cer, iar din fiii răzvrătiţi să ne facă slujitori ai Păcii şi fii lui Dumnezeu, să ne unească în dragoste şi înfrăţindu-ne în duh şi adevăr, să ne dăruiască iubirea sa, prin care rămâne cu noi în veci.
Aşa se face că noi vom purta, astfel, chipul Lui Dumnezeu şi ne numim fiii Săi. Crăciunul aduce pace, bunăvoire şi unire între noi toţi. Hristos care se naşte este Pacea noastră. Naşterea Domnului este legământul înfrăţirii.

Continue reading

Advertisements