Cultură: Uşa de intrare în creştinism

Ioan Vlad

Aşa cum se exprima Sf. Ioan Gură de Aur, cel cufundat în apa Botezului, devine “mai curat decât razele soarelui”, deci putem aprecia că Botezul este uşa de intrare în creştinism.
Botezul îl preface pe om din fiu al satanei în fiu al lui Dumnezeu, prin această Sfântă Taină exercitându-se acţiunea purificatoare şi sfinţitoare a harului divin, care transformă pe cel ce se botează din fiu al întunericului în fiu al Luminii.
Prin Botez, primitorul – adult sau prunc – se naşte din nou, evident spiritual. Botezul adevărat este cel instituit de Mântuitorul care prin lucrarea harului divin curăţeşte de păcate şi sfinţeşte pe primitor. Deci nu este un simbol, ci Taină. El se face in numele Sfintei Treimi şi de cei care au darul preoţiei, fiindcă numai Apostolilor şi urmaşilor acestora – preoţilor – le-a poruncit Mântuitorul să boteze (Matei 28,19).


La săvârşirea Botezului i se cere primitorului mărturisirea credinţei. Adultul este în măsură să o facă singur. Botezul copiilor se face pe fondul părinţilor sufleteşti care sunt naşii. În locul lor, naşii fac cuvenita mărturisire de credinţă, ei fiind părinţii sufleteşti – garanţie în faţa lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale, că pot fi educaţi în spiritul dreptei credinţe.
Prin Botez, primitorul a murit faţă de păcatul strămoşesc şi s-a îmbrăcat în Hristos. Prin naştere, copiii împărtăşesc starea comună a firii umane nesfinţite. Ei au o stare de despărţire de Dumnezeu prin naşterea lor din trupul părinţilor, de aceea trebuie să treacă din starea de născuţi din trup în cea de născuţi din apa şi duh – drum spre Cetatea de lumină a Împărăţiei lui Dumnezeu. Tocmai de aceea trebuie să avem mereu în minte cuvintele Mântuitorului: “De nu se va naşte cineva din apă şi duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: