Cultură: Uşa de intrare în creştinism

Ioan Vlad

Aşa cum se exprima Sf. Ioan Gură de Aur, cel cufundat în apa Botezului, devine “mai curat decât razele soarelui”, deci putem aprecia că Botezul este uşa de intrare în creştinism.
Botezul îl preface pe om din fiu al satanei în fiu al lui Dumnezeu, prin această Sfântă Taină exercitându-se acţiunea purificatoare şi sfinţitoare a harului divin, care transformă pe cel ce se botează din fiu al întunericului în fiu al Luminii.
Prin Botez, primitorul – adult sau prunc – se naşte din nou, evident spiritual. Botezul adevărat este cel instituit de Mântuitorul care prin lucrarea harului divin curăţeşte de păcate şi sfinţeşte pe primitor. Deci nu este un simbol, ci Taină. El se face in numele Sfintei Treimi şi de cei care au darul preoţiei, fiindcă numai Apostolilor şi urmaşilor acestora – preoţilor – le-a poruncit Mântuitorul să boteze (Matei 28,19).

Continue reading

Advertisements

Cultură: Zidire şi cimentare spirituală

Ioan Vlad

În organizarea Centrului Educativ “Copii şi tineri pentru Comunitatea Europeană” şi Redacţia revistei “Hunedoara Quality Magazin, Colegiul “Iancu de Hunedoara” (director – prof. dr. Dan Marinescu) a găzduit o inedită acţiune cultural educativă, intitulată “Zidire şi cimentare spirituală”.
Prof. Savina Popa a prezentat celor aproape 100 de elevi de la unitatea şcolară gazdă şi Şcolile generale 3 şi 5, cartea regretatului scriitor Valeriu Bârgău – trecut prea repede în nefiinţă şi intitulată “Generaţie şi creaţie”, iar prof. Delia Scurtu a supus atenţiei celor prezenţi revista H.Q.M., al cărei redactor şef este jurnalista Valentina Gheorghe Melcea.
Nu a lipsit prezentarea unor concluzii privind proiectul “Drepturile familiei şi copilului – exersare şi adaptare legislativă” – finanţat de Parlamentul României – Camera Deputaţilor, prin programul “Parteneriat cu societatea civilă”.
În finalul acţiunii s-au pus bazele Cercului de jurnalism “Valeriu Bârgău”.

Centrul educativ „Copii şi tineri pentru o comunitate europeană”

de Ioan Vlad

A.N.D.Z.M. a finanţat în oraşul de pe Cerna, prin Schema de granduri mici, în cadrul componentei de proiect Regenerare Socio-Economică, din împrumutul nr. 4758-RO, microproiectul „Copii şi tineri pentru o comunitate europeană”, în cadrul căruia , având partener Primăria şi Consiliul Local Hunedoara, îşi desfăşoară activitatea cercuri educative în scopul promovării unor modele pozitive în rândul copiilor şi tinerilor, orientarea profesională a acestora, cât şi adaptarea lor la schimbările sociale şi economice produse de restructurarea din minerit şi siderurgie.

Continue reading