Chipuri eterne: Sensibilitate îndelung exersată

Ioan Vlad

Mariana Pândaru Bârgău şi- a cucerit prin muncă şi însuşiri date de Dumnezeu o puternică personalitate literară, atât prin scris, dar şi prin iubire de semeni, ea ştiind cu sensibilitate şi talent să creeze imagini prin cuvinte oferind cititorilor o frescă vie, metaforică.
Debutul său literar a avut loc în revista “Tribuna” de la Cluj în anul 1974.
A urmat cursul de jurnalism la Bucureşti, Timişoara, Braşov şi la Salzburg în cadrul Academiei de Jurnalism din Austria.
În anul 2002 devine membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti. Este aleasă preşedinte al Ligii pentru prietenia româno-sârbă – Filiala Deva.

mariana-pandaru.jpg

Înfiinţează editura “Danimar”, devine director al Grupului de publicaţii “Călăuza” şi redactor şef a revistei de cultură “Ardealul lierar şi artistic”. O întâlnim mereu prezentă în juriul festivalelor Nicolae Labiş şi Magda Isanos – Eusebiu Camilar- de la Suceava.
Deţine mai multe premii literare: “Dacica 2050”. la concursul de poezie de la Costeşti, premiul revistelor “România Literară” şi “Familia”, marele premiu “Mihai Eminescu”, premiul “Asociaţiei Scriitorilor din Ploieşti” cât şi premiul “Valis” – Munchen, iar recent premiul pe anul 2007 al Uniunii Ziarişilor Profesionişti – secţiunea “Documentare”.
Cât despre cărţile publicate, consemnăm câteva dintre acestea: ” Dincolo de râu câmpia” – versuri pentru copii, “Salt mortal”, ” Ferigi înzăpezite”, ” Noaptea sărbătorilor”, ” Lacrima de ambră”, ” Parisul din inima mea”, ” După căderea nopţii”, “Fulgere pe mare”…etc.
Încercăm să notăm şi câteva referinţe semnificative visa-vis de personalitatea poetei Mariana Pândaru Bârgău.
“Am urmărit scrisul acestei poete înainte ca el să devină prilej editorial. Versurile ei, publicate în presa literară, trădează prezenţa unei sensibilităţi încordate, aflată mereu în căutarea parcă a unui cuvânt care să-i ascundă mai degrabă decât să-i dezvăluie neliniştea interioară.
Volumele ei ne recomandă o poetă care a ştiut să-şi aştepte şi să-şi controleze maturitatea artistică.
Poemele sale ne pun în faţa unui univers din imediata vecinătate a spaţiului transilvan, evocându-ni-l cu un fel de seninătate pe care numai la capătul unui efort (şi a unei obişnuinţe cu capcanele scrisului) o poţi dobândi”.(Mircea Ciobanu 1994)
“Mariana Pândaru este o poetă remarcabilă cu un temperament lingvistic dublat de un temperament poetic răsfrânt în imagini poetice”. (Cezar Ivănescu)
“Depăşindu-şi cu demnitate şi talen condiţia de provincial, pe plan scriitoricesc şi pe plan publicistic (este membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti şi a Uniunii Scriitorilor din România) Mariana Pândaru se recomandă singură: vine de la Deva, cu o sensibilitate îndelung exersată (“de după cuvinte”, o sensibilitate a tăcerii rescrise a “gândului fulgerat”) intimist – existenţialistă. Mariana Pândaru este de un profesionalism cert”.(Liviu Ioan Stoiciu, 2001)
“Poeta caută îndeobşte semnificaţiile de profunzime ale fiecărui gest uman, ale fiecărei atitudini sau angajări, consemnând, transpusă în starea de graţie, reverberaţiile propriilor trăiri în faţa realităţilor existenţiale. Rezultă de aici o poezie a meditaţiei, a panseului de rezonanţă filozofică, transpus într-o formă concisă, aidoma unor cugetări versificate. E o poezie a comunicării în pilde şi simboluri, în care un loc aparte îşi află universul şi starea de copilărie. De fiecare dată construcţia poemei are un nucleu imagistic pregnant, oarecum şocant, în orice caz capabil a coagula în jurul lui discursul poetic, acesta primind încărcătura generalizatoare. Sunt versuri caligrafiate cu o anumită duioşie, dublată de vigoarea unei forţe vitale lucide, responsabile în latura moral-socialului…
E o poezie de maturitate, sobră,mereu marcată de semnul mediaţiei, al căutării drumului de înţelegere, de pătrundere în labirintul sinelui, cu toate trăirile lui pasionale”. (Constantin Cubleşan)
“Mariana Pândaru este o poetă de mare talent şi o ziaristă de excepţie, aflată de mai bine de douăzeci de ani în atenţia criticii literare. Este, de asemenea şi o editoare pricepută şi de rafinament deosebit, o conştiinţă culturală autentică.
Volumele sale de poezie sunt cu totul remarcabile, probând deopotrivă artă şi meserie, celebritate şi spontaneitate. Ele constituie un maraton pe verticală, fiind roadele unor acumulări de decenii în spaţiul culturii”.(Aurelian Titu Dumitrescu, 2001)
“Mariana Pândaru, un suflet zbuciumat, poezia ei aduce documente romantice asupra unui destin în desfăşurare, e un om inteligent, complexat poate de binele şi de răul din noi înşine.
Expresia ei, clară, sentimentele, ale unei singuratice care ne face să-i simţim trauma şi să fim de acord cu ea”. (Constanţa Buzea)
“… confesiunile Marianei Pândaru mi se par neobişnuite. Copilăria şi adolescenţa ei descoperă alt loc – unul ofertant poeziei. A scrie înseamnă a te bucura de istoriile lumii acesteia… În poezia Marianei Pândaru există o înviere atotcuprinzătoare. În literatura curentă, pietrele (de pildă) sunt un lest, iar la Mariana Pândaru învie, sunt capabile de zbor.” Cornel Ungureanu)
“Mariana Pândaru are în volumul “După căderea nopţii” un ritm withmanian. Acea bucurie a rostirii, a existenţei. Deşi moartea ne înconjoară ca uliul ce se învârte la mari înălţimi scriind cercuri pe cer, subconştientul este unul plin de trăire, de optimism” (Vasile Morar)
“Mariana Pândaru are o excepţională capacitate de a da carnaţie trăirilor şi obsesilor, părând indiferentă la spiritul timpului, ea îşi sondează interioritatea cu o tenacitate dureroasă, trăgând mrejele poeziei înspre experienţa intimă. Desigur, poemul poartă cu sine şi un real, dar se descătuşează de starea psihică a poetei, construindu-şi un univers liric aparte, sub semnul persuasiv al metaforei.” (Al. Florin Ţene)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: